Ga naar hoofdinhoud

Afvalinzameling tijdens het winterweer

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil fietsen voor iedereen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker maken. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw fietsplan. Al veel inwoners hebben tips en tops gegeven over de huidige situatie. Graag hoort de gemeente ook uw mening over het fietsen in de toekomst. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Waar moet de gemeente op inzetten? Vul voor 4 maart de enquête in via www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen.

Komende tien jaar
Het fietsplan beschrijft de toekomst van het fietsen in de gemeente voor de komende tien jaar. Het gaat in op fietsveiligheid, fietsparkeren, fietsbeleving en nieuwe vormen van fietsen. Voor dit plan hebben we uw hulp nodig. Alleen samen met inwoners en gebruikers kunnen we werken aan het nog fietsvriendelijker maken van onze mooie gemeente.

800 reacties
Al eerder vroeg de gemeente u via het digitaal fietsplatform tips en tops te geven over het fietsen in de gemeente. Daarop zijn meer dan 800 reacties binnengekomen. Daar is de gemeente ontzettend blij mee! Het geeft ons een completer beeld van de huidige situatie. De Gemeente kan zo de acties beter toespitsen op uw behoeften.

Visie op toekomst
De volgende stap is het vormen van een visie op de toekomst van het fietsen in de gemeente. Daarbij neemt de gemeente uiteraard alle reacties van het fietsplatform mee. Daarnaast hoort de gemeente graag wat uw ideeën zijn over de toekomst. Wat vindt u belangrijk?