Ga naar hoofdinhoud

Verzamelplan 2021-2022

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021-2022’ ligt vanaf 10 juni tot en met 21 juli ter inzage. Tijdens deze periode kunt u ook een inspraakreactie indienen.

In het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022 zijn (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één  verzamelplan.

Lees meer op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en bekijk de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.