skip to Main Content

‘Omnia’ dé nieuwe naam voor basisschool De Winde

De naam basisschool De Winde was afgeleid van de oude locatie aan de Sytwinde. Al meer dan twee jaar is de school gevestigd in een modern gebouw aan De Poort.

“Iedere dag wordt er veel geleerd en nog meer gelachen”, vertelt directeur Karin van den Berg. “In de afgelopen jaren zijn wij op een andere manier les gaan geven die onze leerlingen goed voorbereidt op de toekomst: samen spelen en de wereld ontdekken. Bij een positieve sfeer en de nieuwe manier van werken hoort een nieuwe en frisse naam. Leerlingen en ouders hebben ideeën ingezonden en hieruit is een nieuwe naam gekozen.” Op de eerste schooldag , dinsdag 31 augustus, was het zover. Het was de eer aan burgemeester Ravestein om de nieuwe naam te onthullen. ‘Omnia’ is het geworden en betekent in het Latijn: ‘allen’ en in het Arabisch ‘welkom’. De broertjes Benyamine uit groep 3 en Jamany uit groep 7 hebben met hun moeder Wendy deze mooie naam bedacht.

Cadeautje

Na de onthulling liepen alle leerlingen achter een draaiorgel aan, een feestelijke optocht door de wijk. Op spandoeken werd de nieuwe naam getoond. Toen de hele stoet weer op school was aangekomen, werd de vlag met de nieuwe naam gehesen. Daarna was het tijd om naar het klaslokaal te gaan waar een heerlijk stukje taart voor iedere leerling klaarstond. Bij een nieuwe naam hoort ook een cadeautje. Vanuit de oudercommissie was geregeld dat iedere leerling een mooie waterfles met nieuwe naam en logo kreeg. De waterflessen kunnen bij de buitenkraan, die Omnia heeft laten monteren, worden gevuld. Hiermee laat Omnia zien dat zij een gezonde school is.
(tekst/beeld MvdS)

Nootdorp NU verschijnt een keer per maand en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Nootdorp.

Uitgever:
Drukkerij Van de Sande
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp

Oplage:
7.200

Advertenties/Acquisitie:
Monique van de Sande
T: 015 310 92 94
E: monique@sande.nl

Vormgeving:
Jolanda de Koning

Medewerkers:
Dick den Hollander
Elise Mooijman
Annette van Oosten
Quirine Polderman
Ruben Molenaar
Madelon van der Helm

Eindredactie:
Monique van de Sande

Redactieadres:
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp

Email:
info@nootdorpnu.nl

Overnemen:
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.