Ga naar hoofdinhoud

Nootdorp NU is het enige, echte magazine voor Nootdorp:

 • vol nieuws
 • met interessante wetenswaardigheden over het dorp
 • boeiende interviews – voor jong en oud – met veel foto’s
 • informatie over winkels, bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen en gemeente

Redenen genoeg om in Nootdorp NU te adverteren:

 • oplage 7.200 exemplaren
 • verschijnt 11 keer per jaar
 • doelgroep 17.000 Nootdorpers
 • gratis huis-aan-huis
 • full colour blad
 • verschijnt iedere tweede of derde week van de maand
 • in alle wijken van Nootdorp
 • eigen bezorgdienst van bekende, Nootdorpse jongens en meisjes
 • gratis redactionele tekst met foto voor vaste adverteerders
 • gratis link van onze website naar uw website
 • themanummers o.a.:
 • jeugd, kermis, mode, zomer, vakantie, kunst, wonen, sinterklaas en kerst.

*11x voor € 1.000,- + gratis 1/2 pagina redactioneel. Prijzen excl. 21% BTW.

Toeslag binnenkant omslag 15%, achterkant omslag 25%. Op onze prijzen wordt geen
bureaukorting meer gegeven. Speciale wensen, acties en prijzen: in overleg.

Advertorials

Het is mogelijk advertorials in Nootdorp NU te plaatsen. Kosten voor teksten
maken en plaatsen op aanvraag.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij het compleet verzorgen van uw reclameteksten,
folders, brochures, websites, enz. en al uw drukwerk!

Redenen genoeg om te adverteren in Nootdorp NU.

Nootdorp NU verschijnt een keer per maand en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Nootdorp.

Uitgever:
Drukkerij Van de Sande
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp

Oplage:
7.200

Advertenties/Acquisitie:
Monique van de Sande
T: 015 310 92 94
E: monique@sande.nl

Vormgeving:
Jolanda de Koning

Medewerkers:
Dick den Hollander
Annette van Oosten
Quirine Polderman
Ruben Molenaar
Madelon van der Helm

Eindredactie:
Monique van de Sande

Redactieadres:
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp

Email:
info@nootdorpnu.nl

Overnemen:
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.