Skip to content

Drukkerij van de Sande, gevestigd aan Ambachtshof 1, 2632 BB te Nootdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp
M: 015 310 92 94
T: info@sande.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drukkerij van de Sande verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Administratieve doeleinde, zoals het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Omgoederenendienstenbijuafteleveren.
 • De grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
  • De uitvoering van de overeenkomst; Ontvangen toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Functie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Drukkerij van de Sande maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drukkerij van de Sande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
– Zoals aangegeven op de overeenkomst;
– Zolang noodzakelijk voor het leveren van een dienst;
– Zolang men aangemeld is voor een nieuwsbrief;
– In de financiële administratie, volgens wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Drukkerij van de Sande verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de EU

Drukkerij van de Sande verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Drukkerij van de Sande gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt hier meer lezen over onze cookies en uw instellingen aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drukkerij van de Sande en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@sande.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Drukkerij van de Sande wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Beveiliging van persoonsgegevens

Drukkerij van de Sande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sande.nl.