Skip to content

Aandacht voor schoon, voldoende en veilig water

Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt samen met andere waterschappen aandacht van inwoners voor het belang van schoon, voldoende en veilig water.

Waterbazen
De campagne ‘Waterbazen’ geeft veel tips over wat mensen met relatief eenvoudige ingrepen zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat overvloedig regenwater in de bodem kan zakken, in plaats van dat het wordt afgevoerd via het riool. Ook het gebruik van minder leidingwater is van belang.

Bewuster omgaan met water
Inwoners kunnen zelf veel doen door bewuster om te gaan met water en alles wat daarmee te maken heeft. Regenwater opvangen, de auto wassen in de wasstraat omdat dat duurzamer is, geen billendoekjes door de wc spoelen en een geveltuintje aanleggen: het zijn allemaal dingen die helpen.

Meer informatie
Op https://www.hhdelfland.nl/inwoner/waterbazen-1 staat meer informatie. Daar zijn ook verschillende filmpjes te vinden die tips geven over het beter omgaan met water.