Ga naar hoofdinhoud

Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050

Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit toekomstbeeld beschrijft de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De visie is vastgesteld op 25 november 2021. U kunt de visie ook bekijken in het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Zo kunt u zien welk toekomstbeeld we voor ogen hebben.

De Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Zij konden informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie en het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Alle reacties zijn en ideeën zijn bekeken, afgewogen en waar nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.

Wat is ons toekomstbeeld?

Het Panorama 2050 is een inspiratie voor de toekomst. Het laat zien hoe onze gemeente kan worden. In het panorama is onze gemeente opgedeeld in tien verschillende soorten gebieden.

Hoe krijgt de Omgevingsvisie verder vorm?

De Omgevingsvisie is een nieuw beleidsinstrument. We moeten dit maken voor de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 in gaat. Voor de nieuwe Omgevingswet vervangen we alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Daarmee wil de overheid de regels makkelijker maken en samenvoegen.

Voor de nieuwe Omgevingswet ontwikkelen we nieuwe instrumenten die de oude moeten gaan vervangen. De gemeente is druk bezig met het voorbereiden van alle instrumenten:

  • Omgevingsvisie – geeft een beeld van de toekomst en bevat de grote lijnen van ons beleid.
  • Omgevingsprogramma’s – hierin werken we de grote lijnen van de omgevingsvisie uit in uitvoeringsgericht beleid en maatregelen. Per thema komt er een apart omgevingsprogramma met alle beleid over dit onderwerp. Ook komen er gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s.
  • Omgevingsplan – legt alle regels en richtlijnen voor onze gemeente vast. Een omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen en bijvoorbeeld ook de APV regels komen hierin te staan.
  • Omgevingsvergunning – deze heeft u nodig als u iets wilt doen in de openbare ruimte. Straks kunt u in het Digitaal Omgevingsloket zien waar u een vergunning voor nodig heeft en hoe dit werkt.

Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet leest u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Uitwerking Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma’s

De gemeente vervangt de bestaande beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving nu stap voor stap door omgevingsprogramma’s. Hier nemen we 5 jaar de tijd voor. We beginnen met een Omgevingsprogramma voor het thema groen in en om de kernen (natuur en recreatie). Ook voor het maken van een Omgevingsplan hebben we nog even de tijd. We starten door per gebied een omgevingsplan te maken. Deze voegen we uiteindelijk samen tot één Omgevingsplan.