Skip to content

Aanvullende locaties ondergrondse containers

De locaties voor de ondergrondse containers voor het Nieuwe Inzamelen zijn inmiddels op veel locaties gerealiseerd. Op een zestal plekken bleek echter dat nieuwe of extra locaties nodig zijn voor de ondergrondse containers.

Van 28 december 2020 tot 8 februari 2021 is het plan digitaal ter inzage en heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Lees er alles over op de site van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp Actueel> Plannen ter inzage