Ga naar hoofdinhoud

Gebruik van vuurtonnen rond de jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling is het gebruik van een vuurton toegestaan, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zodra gevaar optreedt voor de openbare orde of als er brandgevaarlijke situaties ontstaan, kunnen de hulpdiensten altijd handhavend optreden.

Vuurton verwijderen uiterlijk 1 januari

De vuurton en asresten moeten uiterlijk op 1 januari om 12.00 uur verwijderd zijn. Als de gemeente de vuurton na die tijd moet weghalen, dan worden de kosten doorberekend op de vuurstoker(s).

Voorwaarden ontsteken vuurtonnen:

  • De vuurstoker is altijd aansprakelijk voor de ongewenste gevolgen en schade die uit het gebruik van deze ton voortkomen.
  • De vuurton moet een dichte bodemplaat hebben.
  • De vuurton moet op een stabiele ondergrond staan, zodat hij niet kan omvallen. Ook niet bij harde wind.
  • De vuurton mag niet op rijbanen of bijvoorbeeld bruggen staan.
  • De vuurton mag niet staan op plaatsen waar schade kan ontstaan aan onder meer straatmeubilair of beplanting door hitte, rook en stank.
  • De vuurton moet minimaal vijf op meter afstand van een object staan.
  • Vuurtonnen mogen gebruikt worden vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 04.00 uur. Dan moet de vuurton gedoofd zijn.
  • Buiten de vuurton zijn vlammen niet toegestaan.
  • Vuurwerk mag niet in de vuurton.
  • Wanneer u gebruik maakt van een vuurton, doet u dit met in acht neming van de corona regels. Dit betekent dat u met de leden van uw huishouden en maximaal 2 bezoekers bij de vuurton mag staan.