Skip to content

IkPas in januari

Het voltallige Bestuur van GGD Haaglanden bestaande uit de wethouders Zorg van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer doet mee aan IkPas. Dat is een jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagne om tijdelijk geen alcohol te drinken.

Meer informatie

De campagne is begonnen op 1 januari en duurt de hele maand. IkPas is de Nederlandse variant van Dry January. Meer informatie staat op www.ikpas.nl.