Skip to content

Onderzoek naar leefbaarheid

Hoe waardeert u de leefbaarheid in uw wijk? De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil graag weten wat inwoners vinden van de leefbaarheid in de kernen en wijken. Daarom start de gemeente Pijnacker-Nootdorp weer met het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek.

Ruim 6.100 inwoners

Komende week ontvangen ruim 6.100 inwoners een vragenformulier. Daarin wordt hen gevraagd rapportcijfers te geven over leefbaarheidsaspecten in hun wijk. Het vragenformulier is eenvoudig opgesteld en kan binnen enkele minuten worden ingevuld. De geselecteerde inwoners krijgen een code om de vragenlijst digitaal in te vullen of de mogelijkheid om op papier in te vullen en te retourneren.

Eens per twee jaar
Inwoners weten als geen ander wat er in hun woonomgeving goed of minder goed is. En waar zich problemen kunnen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen. De gemeente voert dit onderzoek eens per twee jaar uit, zodat we ontwikkelingen, maar ook effecten van maatregelen kunnen volgen.

De vragen zijn ingedeeld rondom drie hoofdthema’s:
• fysieke woonomgeving – zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau van scholen, winkels, sportvoorzieningen etc.
• sociale woonomgeving – waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk
• veiligheid en overlast – denk hierbij aan inbraken, vandalisme en jeugdoverlast en aan hinder door verkeer, zwerfvuil en hondenpoep

Resultaten derde kwartaal bekend
De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal bekend gemaakt. Waar mogelijk neemt de gemeente maatregelen om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Inwoners die de enquête ontvangen, kunnen de vragenlijst tot uiterlijk 2 april terugsturen. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Wijkzaken via telefoonnummer 14 015.