Ga naar hoofdinhoud

Geen kerstboominzameling in 2022

Hoewel het een jaarlijkse traditie is, gaat de kerstbomenactie op woensdag 5 januari vanwege corona opnieuw niet door.

Tijdens de lockdown is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een kerstboominzameling, waarbij inwoners op pad gaan en in groepen samenkomen bij de inleverlocaties, vindt de gemeente Pijnacker-Nootdorp hier niet bij passen.

Niet voor 3 januari buiten zetten!

Daarom wordt uw kerstboom na de feestdagen opgehaald, maar niet vóór maandag 3 januari 2022. In die week beginnen we met het ophalen van kerstbomen.

  • Leg uw kerstboom op een plek die het verkeer niet belemmert en die goed bereikbaar is voor onze vrachtauto’s.
  • Plaats de kerstboom niet dicht bij gevels of heggen in verband met mogelijke brandstichting en ‘overslaan’ van vuur.
  • Denk aan een parkeervak bij de afval aanbiedlocaties van minicontainers en/of de ondergrondse containers.
  • Houd de zogenoemde ‘traanplaat’ van de ondergrondse containers vrij voor het legen ervan.  

De bomen worden op een centrale plek versnipperd.

Andere inlevermogelijkheden

U kunt uw kerstboom ook afgeven bij:

  • het afvalbrengstation van Avalex aan de Molenweg in Nootdorp tijdens de openingstijden
  • de gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker (bedrijventerrein Boezem) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Niet bij gft of in ondergrondse container

Kerstbomen behoren tot restafval. Ze mogen niet in de gft-container aan huis, ook niet verkleind. Het hars uit de boom verstoort de compostering. Kerstbomen kunnen wel (in kleine stukken) in de restafvalcontainer.